CDRoller

CDRoller גרסה 11.61.20.0 חינם לניסיון

תרופת הפלא לשחזור חומרה

CDRoller כאשר יימחקו לך כל התמונות המשפחתיות תהיה מאד רגוע רק במידה וזכרת להתקין את התוכנה הזו. זוהי תוכנה פשוטה ורבת עוצמה כדי לשחזר נתונים שאבדו בכל סוגי השמירות ובכל המיקומים כגון: CD, DVD ו כונני הבזק. Ray Blu נתמך גם על ידי תוכנה זו. היא מסוגלת לאחזר נתונים אבודים מהדיסקים שנוצרו על ידי תוכנות הפופולריות כמו סוניק וארנן.
היא לא צריכה דרייבר מסוג UDF הוא קורא עמיד בפני תקלות לכל מערכות ההפעלה של Windows כי בפיתוח האחרון שלה זה כבר מובנה בתוכה. אין קובץ שאין ביכולת התוכנה הזו לאחזר ולשחזר במלואו מכל פרמטר מוכר ומכל קובץ קיים.
הורדות בחינם